ཁ་དོག་བཟང་པོ་རྒྱས་པ་མཆོག་དང་ལྡན་པ་

From Rigpa Wiki
Jump to: navigation, search

ཁ་དོག་བཟང་པོ་རྒྱས་པ་མཆོག་དང་ལྡན་པ། (Wyl. kha dog bzang po rgyas pa mchog dang ldan pa ) Pron.: khadok zangpo gyepa chok dangden pa

  • Skt. परमया शुभवर्णपुष्कलतया समन्वागतः, paramayā śubhavarṇapuṣkalatayā samanvāgataḥ, Pron.: paramaya shubhavarnapushkalataya samanvagatah [Mahavyutpatti] [Sanskrit] MVP