དེ་ཡི་སྐྱེས་བུའི་བསྡུ་བ་

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

དེ་ཡི་སྐྱེས་བུའི་བསྡུ་བ། (Wyl. de yi skyes bu'i bsdu ba) n. Pron.: dé yi kyebü duwa