འབྲུ་མང་པོའི་ཚིག་སྡུད་

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

འབྲུ་མང་པོའི་ཚིག་སྡུད། (Wyl. 'bru mang po'i tshig sdud) n. Pron.: dru mangpö tsik dü