Empowerment Mantras

From Rigpa Wiki
Jump to: navigation, search

oṃ abhiṣiñcatu māṃ sarvatathāgatāḥ

oṃ sarvatathāgata abhiṣekata samaya śriye hūṃ