Difference between revisions of "Vimalakirti Nirdesha Sutra"

From Rigpa Wiki
Jump to: navigation, search
(External Links)
 
(5 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
'''Vimalakirti Nirdesha Sutra''' (Skt. ''Vimalakīrti Nirdeśa Sūtra''; Tib. [[དྲི་མེད་གྲགས་པས་བསྟན་པའི་མདོ་]], [[Wyl.]] ''<nowiki>'</nowiki>phags pa dri ma med par grags pas bstan pa'i theg pa chen po'i mdo'') ([[Toh.]] 176) - a popular [[Mahayana]] [[sutra]] featuring the lay [[bodhisattva]] [[Vimalakirti]].
+
'''Vimalakirti Nirdesha Sutra''' (Skt. ''Vimalakīrti-nirdeśa-sūtra''; Tib. [[དྲི་མེད་གྲགས་པས་བསྟན་པའི་མདོ་]], [[Wyl.]] ''<nowiki>'</nowiki>dri med grags pas bstan pa'i mdo'') ([[Toh.]] 176) a popular [[Mahayana]] [[sutra]] featuring the lay [[bodhisattva]] [[Vimalakirti]].
  
 
==Tibetan Text==
 
==Tibetan Text==
[[Dergé Kangyur]] vol. 60 (mdo sde, ma), folios 175.a–239.a.
+
*[[Dergé Kangyur]] vol. 60 (mdo sde, ma), folios 175.a–239.a.
  
 
==Translations==
 
==Translations==
Line 10: Line 10:
 
===In French===
 
===In French===
 
*Lamotte, Étienne, ''L’Enseignement de Vimalakīrti'', Louvain, 1962. (English version by Sara Boin, ''The Teaching of Vimalakirti'', PTS, London 1976, reprinted 1994.)
 
*Lamotte, Étienne, ''L’Enseignement de Vimalakīrti'', Louvain, 1962. (English version by Sara Boin, ''The Teaching of Vimalakirti'', PTS, London 1976, reprinted 1994.)
 +
*Carré, Patrick, ''Soûtra de la Liberté inconcevable : Les enseignements de Vimalakirti'' (Fayard, 2000)
  
 
==External Links==
 
==External Links==
*[http://ccnmtl.columbia.edu/projects/mmt/vimalakirti/ Multimedia Study Environment of The Holy Teaching of Vimalakirti]
+
*[http://ccnmtl.columbia.edu/projects/mmt/vimalakirti/ Multimedia Study Environment of The Holy Teaching of Vimalakirti] - requires Columbia University access
 
*[http://soundcloud.com/bodhisattva-lions-roar/sets/the-vimalakirti-sutra-1 Audio recording of the Vimalakirti Sutra]
 
*[http://soundcloud.com/bodhisattva-lions-roar/sets/the-vimalakirti-sutra-1 Audio recording of the Vimalakirti Sutra]
 
*[https://www2.hf.uio.no/polyglotta/index.php?page=volume&library=TLB&vid=13 Vimalakīrtinirdeśa at Thesaurus Literaturae Buddhicae]
 
*[https://www2.hf.uio.no/polyglotta/index.php?page=volume&library=TLB&vid=13 Vimalakīrtinirdeśa at Thesaurus Literaturae Buddhicae]
 
*{{84000|http://read.84000.co/translation/UT22084-060-005.html|The Teaching of Vimalakīrti (Vimala­kīrti­nirdeśasūtra)}}
 
*{{84000|http://read.84000.co/translation/UT22084-060-005.html|The Teaching of Vimalakīrti (Vimala­kīrti­nirdeśasūtra)}}
 +
*{{TBRC|https://www.tbrc.org/#library_work_ViewByOutline-O1GS129804CZ209613%7CW22084| འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པར་གྲགས་པས་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།, Derge Kangyur, Volume 60, folios 175b–239a, (pp.349-478)}}
 
*[http://khenposodargye.org/teachings/khenpos-teachings/the-vimalakirti-sutra/ Khenpo Sodargye's teachings on the Vimalakirti Sutra]
 
*[http://khenposodargye.org/teachings/khenpos-teachings/the-vimalakirti-sutra/ Khenpo Sodargye's teachings on the Vimalakirti Sutra]
*{{TBRC|https://www.tbrc.org/#library_work_ViewByOutline-O1GS129804CZ209613%7CW22084| འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པར་གྲགས་པས་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།, Derge Kangyur, Volume 60, folios 175b–239a, (pp.349-478)}}
+
*[https://www.youtube.com/playlist?list=PLj-NWx52II3V3w0z_-8ZuaJQzZr-jqdOq Teachings on the ''Vimalakirti Sutra'' by Dzongsar Khyentse Rinpoche, New Delhi 2018]
 
+
*[https://www.youtube.com/playlist?list=PL6-wArQbu9GA5hsMsqeknS5sFNy_cjCVZ Teachings on the ''Vimalakirti Sutra'' by Dzongsar Khyentse Rinpoche, Bodhgaya 2018]
  
 
[[Category:Sutras]]
 
[[Category:Sutras]]

Latest revision as of 12:33, 9 September 2019

Vimalakirti Nirdesha Sutra (Skt. Vimalakīrti-nirdeśa-sūtra; Tib. དྲི་མེད་གྲགས་པས་བསྟན་པའི་མདོ་, Wyl. 'dri med grags pas bstan pa'i mdo) (Toh. 176) — a popular Mahayana sutra featuring the lay bodhisattva Vimalakirti.

Tibetan Text

Translations

In English

In French

  • Lamotte, Étienne, L’Enseignement de Vimalakīrti, Louvain, 1962. (English version by Sara Boin, The Teaching of Vimalakirti, PTS, London 1976, reprinted 1994.)
  • Carré, Patrick, Soûtra de la Liberté inconcevable : Les enseignements de Vimalakirti (Fayard, 2000)

External Links