གཤེགས་སྙིང་བསྟན་པའི་མདོ་

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

གཤེགས་སྙིང་བསྟན་པའི་མདོ། (Wyl. gshegs snying bstan pa'i mdo ) n. Pron.: shek nying tenpé do

Further Information