དངོས་མེད་

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

དངོས་མེད། (Wyl. dngos med) n. Pron.: ngömé

  • absence, nonthing [Logic] [Epistemology]
  • དོན་བྱེད་ནུས་སྟོང༌། (ཡོད་པར་གྱུར་པའི་དངོས་མེད་དང༌། འདུས་མ་བྱས། མ་བྱས་པ། སྤྱི་མཚན། རྟག་པ་རྣམས་དོན་གཅིག) [Definition] ▷KPH