དབྱངས་ཀྱིས་བསྙད་པའི་སྡེ་

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

དབྱངས་ཀྱིས་བསྙད་པའི་སྡེ། (Wyl. dbyangs kyis bsnyad pa'i sde ) Pron.: yang kyi nyepé dé