བདེན་པ་བཞིའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

བདེན་པ་བཞིའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག (Wyl. bden pa bzhi'i rnam pa bcu drug) n. Pron.: denpa shyi nampa chudruk

Further Information