བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་

From Rigpa Wiki
Jump to: navigation, search

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ། (Wyl. byang chub sems dpa'i spyod pa la 'jug pa) n. Pron.: changchub sempé chöpa la jukpa

Further Information