རང་བཞིན་གྱིས་རྒུབ་པ་

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

རང་བཞིན་གྱིས་རྒུབ་པ། (Wyl. rang bzhin gyis rgub pa) n. Pron.: rangshyin gyi gubpa