ལྐོག་གྱུར་

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

ལྐོག་གྱུར། (Wyl. lkog gyur) n. Pron.: kokgyur

  • hidden object [Logic] [Epistemology]
  • དོན་སྤྱི་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་རྟོགས་པར་བྱ་བ། (དཔེར་ན། བུམ་པ་རྟོགས་པའི་རྗེས་དཔག་ལ་བུམ་པ།) [Definition] ▷KPH