Ngawang

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ngawang (Tib. ངག་དབང་, Wyl. ngag dbang) means lord (Tib. wang; Wyl. dbang) of speech (Tib. ངག, ngak; Wyl. ngag). It is one of the names of Manjushri.