Prayer to Chokgyur Dechen Lingpa

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search
Chokgyur Dechen Lingpa

Prayer to Chokgyur Lingpa

Lord of all the mandalas, lake-born Vajradhara,
Manifesting in the form of a supreme vidyadhara,
Great lord of tertöns, sole refuge of all who live in the Land of Snows,
Chokgyur Lingpa, at your feet I pray!

Composed by Jamyang Khyentse Wangpo

Tibetan text

༄༅། །དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་བདག་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་འཆང༌། མཆོག་གི་རིག་པ་འཛིན་པའི་སྐུར་བཞེངས་པ། གངས་ཅན་སྐྱེ་རྒུའི་སྐྱབས་གཅིག་གཏེར་ཆེན་རྗེ། མཆོག་གྱུར་གླིང་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །