Difference between revisions of "Jokyab Rinpoche"

From Rigpa Wiki
Jump to: navigation, search
m
 
Line 2: Line 2:
  
 
==Tibetan Texts==
 
==Tibetan Texts==
* {{TBRC|W23219|ལམ་རིམ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་བརྗེད་བྱང་, ''lam rim ye shes snang ba'i brjed byang''}}
+
* {{TBRC|W23219|བླ་མེད་ནང་རྒྱུད་སྡེ་གསུམ་གྱི་རྒྱབ་ཆོས་པདྨ་འི་ཞལ་གདམས་ལམ་རིམ་ཡེ་སྙིང་འགྲེལ་པ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་ཟུར་རྒྱན་བརྒྱུད་ལྡན་བླ་མའི་ཞལ་རྒྱུན་རྣམས་བརྗེད་བྱང་གཅིག་བསྡུས་ཡེ་ཤེས་ལམ་འཇུགའ།, ''bla med nang rgyud sde gsum gyi rgyab chos pad+ma 'i zhal gdams lam rim ye snying 'grel pa ye shes snang ba'i zur rgyan brgyud ldan bla ma'i zhal rgyun rnams brjed byang gcig bsdus ye shes lam 'jug''}}
* {{TBRCW|O00EGS1015846|O00EGS101584615864$W23760|གསུང་འབུམ, ''gsung 'bum''}}
+
* {{TBRCW|O3JT1012|O3JT10122MS13527$W1KG5787|ལམ་རིམ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་འགྲེལ་པ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་ཟུར་རྒྱན།, ''lam rim ye shes snying po'i 'grel pa ye shes snang ba'i zur rgyan''}}
  
 
==Further Reading==
 
==Further Reading==

Latest revision as of 13:09, 16 October 2013