གཟུགས་ཁམས་གནས་རི་བཅུ་བདུན་

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

གཟུགས་ཁམས་གནས་རི་བཅུ་བདུན། (Wyl. gzugs khams gnas ri bcu bdun) n. Pron.: zuk kham né ri chudün

Further Information