ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་སྡེ་

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་སྡེ། (Wyl. ched du brjod pa'i sde ) Pron.: chedu jöpé dé