དབང་པོ་མི་གཡོ་བ་མཚོ་ལ་གཟའ་སྐར་ཤར་བ་ལྟ་བུ་

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

དབང་པོ་མི་གཡོ་བ་མཚོ་ལ་གཟའ་སྐར་ཤར་བ་ལྟ་བུ། (Wyl. dbang po mi g.yo ba mtsho la gza' skar shar ba lta bu) n. Pron.: wangpo miyowa tso la zakar sharwa tabu