དོན་གཉིས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

དོན་གཉིས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད། (Wyl. don gnyis kyi yon tan brgyad ) n. Pron.: dön nyi kyi yönten gyé

Further Information