དྲི་མེད་གྲགས་པས་བསྟན་པའི་མདོ་

From Rigpa Wiki
Jump to: navigation, search

དྲི་མེད་གྲགས་པས་བསྟན་པའི་མདོ། (Wyl. dri med grags pas bstan pa'i mdo) n. Pron.: drimé drakpé tenpé do

Further Information