ཚ་གྲང་ཚོད་འཛིན་ཡོ་བྱད་

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

ཚ་གྲང་ཚོད་འཛིན་ཡོ་བྱད། (Wyl. tsha grang tshod 'dzin yo byad) n. Pron.: tsadrang tsö dzin yojé