རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྡེ་

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྡེ། (Wyl. rmad du byung ba'i chos kyi sde ) Pron.: medu jungwé chö kyi dé