རླངས་ཆེན་དཔལ་གྱི་སེང་གེ་

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

རླངས་ཆེན་དཔལ་གྱི་སེང་གེ (Wyl. rlangs chen dpal gyi seng ge) n. Pron.: Langchen Palgyi Sengé

Further Information