Drupgyü Nyima

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search

Drupgyü Nyima (Tib. སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཉི་མ་, Wyl. sgrub brgyud nyi ma) (1781-1847) — the Third Khamtrul Rinpoche (Tib. ཁམས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་, Wyl. khams sprul rin po che).

Internal Links

External Links