Khampa Karma Tenphel

From Rigpa Wiki
Jump to: navigation, search

Khampa Karma Tenphel (Tib. ཀརྨ་བསྟན་འཕེལ་, Wyl. ka.rma bstan 'phel), the First Khamtrul Rinpoche (Tib. ཁམས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་, Wyl. khams sprul rin po che) (1569-1637) — an important master of the Drukpa Kagyü lineage and one of the principal disciples of Yongdzin Ngawang Zangpo (Tib. ཡོངས་འཛིན་ངག་དབང་བཟང་པོ་, Wyl. yongs 'dzin ngag dbang bzang po) (1546-1615).

Internal Links

External Links