Khyen Rabjampa Ngawang Lhundrup

From Rigpa Wiki
Jump to navigation Jump to search
Khyen Rabjampa Ngawang Lhundrup

Khyen Rabjampa Ngawang Lhundrup (Tib. མཁྱེན་རབ་བྱམས་པ་ངག་དབང་ལྷུན་གྲུབ་, Wyl. mkhyen rab byams pa ngag dbang lhun grub) (1633-1703) was an important Sakya master.

External Links