Difference between revisions of "Empowerments Given to the Rigpa Sangha"

From Rigpa Wiki
Jump to: navigation, search
m (Preliminary list of 2013 Nyingtik Yabshyi empowerments: Needs checking!)
m (2013)
Line 298: Line 298:
 
*[[Sogyal Rinpoche]], [[Lerab Ling]], France, 20 July 2013: [[Brief Tendrel Nyesel]] empowerment, including [[Refuge]] & [[Bodhisattva vow]]s.
 
*[[Sogyal Rinpoche]], [[Lerab Ling]], France, 20 July 2013: [[Brief Tendrel Nyesel]] empowerment, including [[Refuge]] & [[Bodhisattva vow]]s.
 
*Kyabjé [[Yangthang Rinpoche]], [[Lerab Ling]]
 
*Kyabjé [[Yangthang Rinpoche]], [[Lerab Ling]]
**7-11 August 2013: [[Nyingtik Yabshyi]] ''(this section needs additional checking--'''preliminary list'''!)''
+
**7-11 August 2013: [[Nyingtik Yabshyi]]
 
***7th August: [[Nyingtik Yabshyi]] ''tagön'' (preliminary ritual)
 
***7th August: [[Nyingtik Yabshyi]] ''tagön'' (preliminary ritual)
 
***8th August: [[Khandro Nyingtik]] empowerments (vase, secret, wisdom and word empowerments) and additionally: ''[[takdrol]]'' and others.
 
***8th August: [[Khandro Nyingtik]] empowerments (vase, secret, wisdom and word empowerments) and additionally: ''[[takdrol]]'' and others.
Line 304: Line 304:
 
***10th August: [[Lama Yangtik]] empowerements (vase, secret, wisdom, elaborate, simple, very simple, and [[Khordé Rushen|''khorde rushen'']] part of the extremely simple empowerment)
 
***10th August: [[Lama Yangtik]] empowerements (vase, secret, wisdom, elaborate, simple, very simple, and [[Khordé Rushen|''khorde rushen'']] part of the extremely simple empowerment)
 
***11th August: [[Lama Yangtik]] extremely simple empowerment. [[Zabmo Yangtik]] elaborate empowerment. [[Vima Nyingtik]] empowerments (simple, very simple and extremely simple). Additionally ''takdrol'', long-life and ''yangguk'' empowerments.
 
***11th August: [[Lama Yangtik]] extremely simple empowerment. [[Zabmo Yangtik]] elaborate empowerment. [[Vima Nyingtik]] empowerments (simple, very simple and extremely simple). Additionally ''takdrol'', long-life and ''yangguk'' empowerments.
 +
** 17th August: [[Gesar]] empowerment.
  
 
==References==
 
==References==

Revision as of 16:41, 20 August 2013

Sogyal Rinpoche and Nyoshul Khen Rinpoche during an empowerment

A (not yet) complete list of empowerments given to the Rigpa Sangha:


Note: empowerments given before 1977 did not happen at Rigpa centres, because Rigpa was not then founded. However, since there were a number of Sogyal Rinpoche's students present, they have been included here. In a similar way, empowerments given in the Dordogne and at public venues in London and Paris which were attended by many of Sogyal Rinpoche's students have been included.


The 1970s

1975

1977

1978

1979

The 1980s

1980

1981

1982

1984

1985

1987

1988

1989

The 1990s

1990

1991

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

The 2000s

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

The 2010s

2010

2011

2012

2013

References

 1. . rig 'dzin 'dus pa'i rtsa dbang rgyal thabs spyi lugs kyi mtshams sbyor khyer bdes brgyan pa padma'i do shal (rtsa dbang) [Note RTD vol 14 (pha) pp.253-266]
 2. phur ba yang snying spu gri las/ bka' dbang zab mo lag len gsal bar bkod pa
 3. sgrol dkar yid bzhin 'khor lo'i thun mong ma yin pa'i rjes gnang gi cho ga gsal bar bkod pa 'chi med grub pa'i bdud rtsi
 4. New Treasure of Chokgyur Lingpa, Vol. ja: thugs sgrub bar chad kun sel las rig 'dzin rdzu 'phrul mthu chen rdo rje gro lod rtsal gyi dbang chog byin rlabs thog 'bebs ldeb, TBRC.
 5. gdams ngag mdzod, Vol.7 ja: rje btsun rdo rje'i rnal 'byor ma snyan brgyud lhan cig skyes ma'i brda dbang zab mo'i sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa zab gsang bde chen shing rta, TBRC.
 6. TBRC-tag.png སྒྱུ་འཕྲུལ་གསང་སྙིང་སྒྲུབ་སྐོར་
 7. TBRC-tag.png ༄༅། །ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། རིག་འཛིན་འདུས་པའི་རྩ་དབང་རྒྱལ་ཐབས་སྤྱི་བླུགས་མཚམས་སྦྱོར་ཁྱེར་བདེས་བརྒྱན་པ་པདྨའི་དོ་ཤལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །
 8. Wyl: rig ‘dzin tshe sgrub bdud rtsi bum bcud, རིག་འཛིན་ཚེ་སྒྲུབ་བདུད་རྩི་བུམ་བཅུད་ཀྱི་ཚེ་དབང་སྐུར་ཐབས་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱུལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས།, Tsa pod Vol སྭཱ་ p. 121-160
 9. to be inserted
 10. rtsa gsum tshe yi zab pa las rtsa ba'i dbang bskur gyi cho ga khrigs rin chen myu gu
 11. rtsa gsum tshe'i zab pa las pad+ma mkha' 'gro dbang gi lha mo'i dbang bskur ba' cho ga khrigs su bsdebs pa pad+ma ra ga'i bum pa

Internal Links